Opinie ppoż.

Opinia dot. ochrony przeciwpożarowej

Opinia dot. ochrony przeciwpożarowej jest to dokument zawierający analizę stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu, uwzględniający obowiązujące przepisy prawne. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest ułatwienie podmiotom zlecającym prawidłowe dostosowanie budynku i terenu do sposobu użytkowania, zgodnego z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. W ustalonym zakresie i formie opinie odnoszą się do indywidualnych przypadków i rozwiązań w obiektach.
Opinia stanowi pisemne potwierdzenie faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego, podpisane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie. Opinia może być wydana na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej lub tylko przedstawionej dokumentacji. Wydawane opinie odnoszą się do aktualnego stanu prawnego i wskazują konkretne przepisy jako podstawy prawne.

Osoba zarządzająca budynkiem bądź obiektem budowlanym zobowiązana jest, aby zapewnić w nim odpowiednie bezpieczeństwo pożarowe oraz zapobieganiu powstawania pożaru.

Kiedy opinia przeciwpożarowa jest wymagana?

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest wymagana w sytuacjach, gdy w danym obiekcie następuje zmiana sposobu użytkowania przy jedoczesnym braku możliwości zmiany warunków technicznych.

Kto może opracować opinię?

Zgodnie z ustawą dnia 24 sierpnia 1991 roku o Ochronie Przeciwpożarowej opracowanie opinii stanu ochrony przeciwpożarowej mogą dokonać osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Ważne jest, aby taka osoba posiadała pełny zakres wiedzy, która przyczynia się do obiektywnej opinii i pozwala zniwelować niezgodności.

Nasza firma oferuje Państwu usługi związane z opracowaniem opinii przeciwpożarowych.
Nasi specjaliści indywidualnie podchodzą do każdego klienta, co sprawia, że dokumenty są wykonane z należytą starannością, uwzględniając każdy szczegół. Jest to wyjątkowo ważne przy tego typu opracowaniach.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:
– analiza dokumentacji projektowej – uwzględniając zgodność z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
– weryfikacja dokumentacji zawierającej instalacje przeciwpożarowe.