Projekty systemów oddymiania Poznań

Firma FIRSAVE zajmuje się zarówno projektowaniem, jak i wykonaniem systemów oddymiania grawitacyjnego. Realizacja systemu przez jedną firmę, od projektu do odbioru, pozwala zachować najwyższą jakość i zapewnić korzystne warunki finansowe. Nasi projektanci posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, potwierdzone licznymi certyfikatami. Zależy nam, aby projektowany system był indywidualnie dobrany do danego obiektu oraz był w pełni sprawny i niezawodnie realizował założone cele. Każdy projekt jest uzgadniany z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, co do zgodności zastosowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej.

Co zawiera projekt systemu oddymiania ?

Gdzie wymagane są te systemy?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obliguje do instalowania samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu oraz rozwiązań zapewniających usuwanie dymu z pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych:

 • w budynkach wielokondygnacyjnych określonych w § 245 na klatkach schodowych odpowiednio zamykanych i obudowanych,
 • w budynkach wysokich i wysokościowych w sposób określony w § 246 i § 247 rozporządzenia,
 • w szybach dźwigu przeznaczonego dla ekip ratowniczych’
 • w garażach zamkniętych w strefie pożarowej przekraczającej 1500 m2,
 • w podziemnych kondygnacjach budynków, w których znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla ponad 100 osób oraz budowlach podziemnych z takim pomieszczeniem
 • na scenach teatralnych o powierzchni powyżej 150 m2,
 • w krytych ciągach pieszych (pasażach), do których przylegają lokale handlowe i usługowe’
 • w przykrytych dziedzińcach wewnętrznych

Dodatkowe zalety wykonania systemu oddymiania:

Zastosowanie samoczynnych urządzeń oddymiających lub samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu, zgodnie z warunkami technicznymi daje możliwość:

 • Obniżenia klasy odporności pożarowej budynku,
 • Zwiększenia powierzchni stref pożarowych,
 • Wydłużenia długości dojść ewakuacyjnych,
 • Wydłużenia długości przejść ewakuacyjnych.
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących wykonania projektu i instalacji systemu oddymiania, wentylacji pożarowej skontaktuj się z nami.