Systemy zamknięć ppoż.

Przepisy prawa obowiązujące w Polsce nakładają na obiekty budowlane konieczność wydzielenia stref pożarowych bramami przeciwpożarowymi lub drzwiami przeciwpożarowymi wyposażonymi w samozamykacze. W dużej mierze utrudnia to komunikację, sprawność poruszania się po obiekcie, co skutkuje nagannym wręcz zachowaniem użytkowników poprzez blokowanie drzwi, np. klinem. W takim wypadku drzwi przeciwpożarowe przestają spełniać swoje zadanie. System zamknięć przeciwpożarowych ma za zadanie wyeliminować takie sytuacje i umożliwić skuteczne zamknięcie m. in. wspomnianych drzwi przeciwpożarowych.

System zamknięć ppoż. można aktywować na dwa sposoby:

Drzwi przeciwpożarowe

Wpływają szczególnie na zatrzymanie dymów i gazów pożarowych. Dzięki nim dym nie przedostaje się na drogi ewakuacyjne, co skutkuje podwyższeniem bezpieczeństwa w czasie pożaru. W zależności od klasy odporności pożarowej stosuje się drzwi przeciwpożarowe: * EI 120 dla klasy A; EI 60 dla klasy B/C; EI 30 dla klasy D/E.

Bramy przeciwpożarowe

Stosowane najczęściej w obiektach przemysłowych, magazynach i garażach. Bramy służą do zamknięć stref pożarowych i sterowane są najczęściej przy użyciu centralki systemu alarmowego. Podobnie jak drzwi pożarowe posiadają klasy odporności ogniowej EI 30, EI 60, EI 120 w zależności od klasy odporności pożarowej budynku.

Oprócz drzwi i bram przeciwpożarowych w skład systemu zamknięć przeciwpożarowych wchodzą: