Szkolenie z ewakuacji

Oprócz kompleksowych usług instalacji, przeglądów i serwisów urządzeń przeciwpożarowych nasza firma wykonuje szkolenia z zakresu ewakuacji dla pracowników.   Szkolenie polega na praktycznych ćwiczeniach ewakuacji oraz przedstawieniu sposobów postępowania w razie pożaru. Co zyskują Twoi pracownicy po odbyciu szkolenia?   Jeśli chcesz zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i usprawnić proces ewakuacji, odezwij się do nas!

Strefy pożarowe – co warto wiedzieć?

Strefy pożarowe czyli kluczowy element konstrukcji obiektu, który może decydować o życiu osób w nim przebywających. Czym jest strefa pożarowa? Zgodnie z §226. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie strefa pożarowa to budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia […]

Przejścia instalacyjne o klasie odporności EI 120 dla DHP – Construction sp. z o. o.

Wspólnie z DHP-Construction Sp z oo, nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony. W związku z tym, z dumą informujemy Was, że wykonujemy przejścia instalacyjne o klasie odporności EI 120, a jako system zabezpieczeń używamy renomowanych produktów od HILTI.  Nasza współpraca z DHP-Construction Sp z oo to kolejny krok w rozwoju naszych usług, a […]

Certyfikat szkolenia Polon 6000 i Polon 3000

Z dumą ogłaszamy, że nasz niezastąpiony pracownik, Damian Gumny właśnie ukończył intensywne szkolenie związane z „Rozproszonym Systemem Sygnalizacji Pożarowej POLON 6000 oraz POLON 3000”. To dla nas ogromne osiągnięcie!       Ten rodzaj szkolenia jest niezwykle ważny, ponieważ pozwala naszym specjalistom na jeszcze lepszą obsługę i konserwację systemów przeciwpożarowych, co przekłada się na większe bezpieczeństwo naszych klientów.   […]

OCHRONA PPOŻ. PRZY ZBIORNIKACH PALIWA DO 5M3

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu ! Dziś chcemy podzielić się z Wami kilkoma istotnymi informacjami na temat ochrony przeciwpożarowej w kontekście zbiorników paliwa o pojemności do 5 m3. Ważne jest, aby spełnić wymogi formalne oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze. Nasza firma dba o kompleksowe zabezpieczenie terenu zbiorników paliwa. Dlatego też, wszystkie niezbędne znaki i oznakowanie przeciwpożarowe są […]

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest podstawowym dokumentem prowadzonym w ramach ochrony przeciwpożarowej.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, właściciele oraz zarządcy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich opracowują instrukcje bezpieczeństwa […]

INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Oświetlenie awaryjne stosowane jest podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Jego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa podczas sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu.  Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlać drogę dla sprawnego i bezpiecznego wyjścia z budynku w przypadku awarii oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne musi spełniać kryteria i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172.   Zarówno oświetlenie awaryjne, jak i ewakuacyjne […]

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE TRYSKACZOWE

Stałe urządzenia gaśnicze to urządzenia, do których środek gaśniczy podawany jest ze stałych źródeł zasilania, trwale połączonych z urządzeniem.  Instalacje tryskaczowe są stałym urządzeniem gaśniczym składającym się z przewodów rurowych z wodą, wyposażonych w tryskacze rozmieszczone w odpowiednich odstępach i wysokościach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia tryskaczowe, ich budowa i eksploatacja powinny być zgodne z normą PN-M-51540.  W […]

SYSTEM ODDYMIANIA

System oddymiania odpowiada za usuwanie dymu i trujących gazów pożarowych z obiektu podczas pożaru tak, aby utrzymać drogi ewakuacyjne wolne od dymu, które zapewnią nam bezpieczną ewakuację z budynku lub do innej strefy pożarowej.   System oddymiania zostaje uruchomiony w momencie wybuchu pożaru. Dochodzi wówczas do automatycznego otwarcia klap dymowych. Wyzwolenie systemu następuje na podstawie alarmu czujek dymowych, […]

BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Cieszymy się, że możemy podzielić się z Państwem naszym najnowszym osiągnięciem w dziedzinie usług przeciwpożarowych. W czerwcu tego roku mieliśmy zaszczyt przeprowadzić skuteczne prace związane z ogniochronnym zabezpieczeniem przejść instalacyjnych w renomowanym hotelu „JUVENA” w urokliwej miejscowości Międzywodzie. Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług biernej ochrony przeciwpożarowej, a w tym przypadku skoncentrowaliśmy się na […]