Przeglądy systemu detekcji gazów wybuchowych

System detekcji gazów toksycznych i wybuchowych należy montować w każdym miejscu, gdzie istnieje ryzyko uwolnienia się tych substancji, tak aby zagwarantować wczesne wykrycie sytuacji awaryjnej. Systemy detekcji gazu służą wczesnemu wykryciu uwalniania się substancji niebezpiecznej i zapobieganiu groźnych dla zdrowia i życia sytuacji. Nasz zespół zajmuje się projektowaniem systemów po wcześniejszym zapoznaniu się z obiektem, procesem technologicznym oraz rodzajem występujących substancji niebezpiecznych.

Obiekty szczególnie narażone na występowanie gazów toksycznych:

Aby stacjonarny system detekcji gazów pracował prawidłowo muszą być spełnione 4 podstawowe warunki:

Kto może wykonać konserwację systemu detekcji gazów?

Przegląd takiego systemu może wykonać osoba z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, która została przeszkolona u producenta danego systemu. Osoba powinna przedłożyć zaświadczenie uprawniające go do konserwacji danego systemu. Obsługujemy systemy detekcji gazów takich firm jak: GAZEX, DUOMASTER, ELPEG I INNE.

Nasz zespół świadczy usługę projektowania, instalacji oraz wykonuje przegląd i konserwacje systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych w garażach podziemnych oraz kotłowniach.. Posiadamy odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie z tego zakresu.

Zapraszamy do współpracy właścicieli obiektów usługowych oraz zarządców nieruchomości.