STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE TRYSKACZOWE

Stałe urządzenia gaśnicze to urządzenia, do których środek gaśniczy podawany jest ze stałych źródeł zasilania, trwale połączonych z urządzeniem. 

Instalacje tryskaczowe są stałym urządzeniem gaśniczym składającym się z przewodów rurowych z wodą, wyposażonych w tryskacze rozmieszczone w odpowiednich odstępach i wysokościach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia tryskaczowe, ich budowa i eksploatacja powinny być zgodne z normą PN-M-51540

W oparciu o potencjalne zagrożenia pożarowe określone są parametry instalacji tryskaczowych:

– obszar działania urządzenia,

– określony czas działania, 

– intensywność zraszania, 

– obszar chroniony pojedyńczym tryskaczem. 

Rodzaje urządzeń tryskaczowych i ich charakterystyka: 

1. Urządzenie tryskaczowe wodne – służy do ochrony obiektów, w których nie ma ryzyka zamarznięcia lub wyparowania wody; sieć tryskaczowa jest wypełniona wodą. 

2. Urządzenie tryskaczowe powietrzne – służy do ochrony obiektów, w których występuje ryzyko zamarznięcia lub wyparowania wody; sieć tryskaczowa jest wypełniona powietrzem, natomiast woda pod ciśnieniem źródła zasilania wypełnia przewód zasilijący. 

3. Urządzenie tryskaczowe mieszane – służy do ochrony obiektów, w których część pomieszczeń wymaga zastosowania systemu wodnego, a część powietrznego.