System oddymiania odpowiada za usuwanie dymu i trujących gazów pożarowych z obiektu podczas pożaru tak, aby utrzymać drogi ewakuacyjne wolne od dymu, które zapewnią nam bezpieczną ewakuację z budynku lub do innej strefy pożarowej.  

System oddymiania zostaje uruchomiony w momencie wybuchu pożaru. Dochodzi wówczas do automatycznego otwarcia klap dymowych. Wyzwolenie systemu następuje na podstawie alarmu czujek dymowych, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Umożliwia to odprowadzenie dymu na zewnątrz. System klap działa w połączeniu z odpowiednio zaprojektowanymi otworami napowietrzającymi umieszczonymi w dolnych partiach budynku.

Głównymi elementami systemu oddymiania są:

– Centrala systemu oddymiania

– Klapy/okna oddymiające

– Drzwi/okna napowietrzające

– Drzwi i bramy przeciwpożarowe

– Przycisk oddymiania

– Czujka dymu