Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Strefy pożarowe czyli kluczowy element konstrukcji obiektu, który może decydować o życiu osób w nim przebywających.

Wspólnie z DHP-Construction Sp z oo, nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony.

Z dumą ogłaszamy, że nasz niezastąpiony pracownik, Damian Gumny właśnie ukończył intensywne szkolenie związane z "Rozproszonym Systemem Sygnalizacji Pożarowej POLON 6000 oraz POLON 3000".

 

🔥  𝘽𝙚𝙯𝙥𝙞𝙚𝙘𝙯𝙚𝙣́𝙨𝙩𝙬𝙤 𝙣𝙖 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙬𝙨𝙯𝙮𝙢 𝙢𝙞𝙚𝙟𝙨𝙘𝙪!

Dziś chcemy podzielić się z Wami kilkoma istotnymi informacjami na temat ochrony przeciwpożarowej w kontekście zbiorników paliwa o pojemności do 5 m3. Ważne jest, aby spełnić wymogi formalne oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest podstawowym dokumentem prowadzonym w ramach ochrony przeciwpożarowej. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, właściciele oraz zarządcy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierającą m.in.:

Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne stosowane jest podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Jego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa podczas sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. 

Instalacja tryskaczowa

Stałe urządzenia gaśnicze to urządzenia, do których środek gaśniczy podawany jest ze stałych źródeł zasilania, trwale połączonych z urządzeniem. 

Instalacja systemu oddymiania
System oddymiania odpowiada za usuwanie dymu i trujących gazów pożarowych z obiektu podczas pożaru tak, aby utrzymać drogi ewakuacyjne wolne od dymu, które zapewnią nam bezpieczną ewakuację z budynku lub do innej strefy pożarowej.  

 

Ogniochronne zabezpieczenie przejść instalacyjnych w hotelu "JUVENA" w Międzywodziu - czerwiec 2023.