Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych i żelbetowych

Stal jako materiał konstrukcyjny daje ogromne możliwości architektoniczne, ale niesie też wiele specyficznych zagrożeń i wymagań związanych z ochroną przeciwpożaroą.

W warunkach pożaru konstrukcje metalowe ulegają niekorzystnym zmianom, ponieważ pod wpływem wysokich temperatur elementy konstrukcji deformują się i maleje ich sztywność. W odróżnieniu od konstrukcji żelbetowych i drewnianych, elementy stalowe stosunkowo szybko osiągają krytyczne wartości temperatury w całym przekroju. Wartości te wynoszą zwykle 450 do 550 st.C. Na przykład temperatura nieizolowanego dwuteownika I PE 300 mm, dla którego wskaźnik U/F wynosi 193 m-1, osiąga po 15 minutach ok. 670oC.

Możemy więc jednoznacznie stwierdzić, że poza małymi wyjątkami elementy konstrukcji stalowych nie mają nośności ogniowej. Dlatego w każdym budynku, w którym wymagana jest od elementów konstrukcji choćby najmniejsza nośność ogniowa, mamy do czynienia z surowymi przepisami, które minimalizują wystąpienie problemu. Rozwiązaniem jest nałożenie na elementy konstrukcji odpowiednich powłok, umożliwiających właściwą nośność ogniową tych elementów.

Natrysk ogniochronny – zastosowanie?

Budynkom o konstrukcji stalowej, zwłaszcza magazynom, halom produkcyjnym oraz centrom handlowym stawia się coraz wyższe wymagania dotyczące zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji. Aby sprostać tym kryteriom, stosowane są natryski ogniochronne, które zapewnią lub podniosą wymaganą klasę odporności ogniowej czyli zwiększą wytrzymałość budynku.

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych

Natryski ogniochronne

Służy do zabezpieczenia ogniochronnego elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych oraz elementów żelbetowych. Należy do grupy tzw. natrysków lekkich, posiadających małą gęstość masy natryskowej.

Osiągane klasyfikacje odporności ogniowej: R30; R60; R90; R120; R240.

Zalety systemu natrysków ogniochronnych:

Farby pęczniejące

Działanie wysokich temperatur na którą narażona jest stal, aby zachować swoją nośność może być zabezpieczona również farbami pęczniejącymi. Zabezpieczenia ogniochronne stali farbami pęczniejącymi są techniką która dominuje w budownictwie lądowym. Projektanci budowalni zakładając zabezpieczenie ogniochronne w tym systemie nie muszą zakładać dodatkowych obciążeń od ciężaru powłoki ochronnej.

System farb pęczniejących składa się z trzech elementów, tylko dzięki starannemu wykonaniu wszystkich etapów mamy pewność, że zabezpieczenie zadziała tak jak powinno. Odpowiednio przygotowana stal która została zagruntowana daje nam solidny fundament pod warstwę farby ppoż.

Powierzchnia pokryta tym rodzajem zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej odporna na wysokie temperatury, a zastosowana z odpowiednim podkładem antykorozyjnym stanowi również zabezpieczenie przed erozją stali.

Zabudowa z płyt

Obudowa ścian, przegród i osłon z płyt ogniochronnych jest kolejnym z rodzajów zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowych i żelbetowych. Płyty i osłony zawierają w swej budowie gips w którym znajduję się ok. 20% wody. Podczas pożaru, woda przyjmuje duże ilości ciepła i sprawia, że konstrukcja jest bardziej wytrzymała na promieniowanie cieplne przez czas do kompletnego wyparowania wody. Takie zabezpieczenie przeciwpożarowe z płyt może być wykorzystane również jako sufit podwieszany chroniąc strop oraz poprowadzone okablowanie pomiędzy sufitem podwieszanym, a stropem.

Rodzaje płyt ogniochronnych

Obecnie na rynku mamy dostępne kilka rodzajów płyt ogniochronnych:

Wykonywanie zabudów przeciwpożarowych

Możemy wykonać tego typu zabudowę na ścianach, szachtach, sufitach, konstrukcjach, a także korytach kablowych. Ponadto, wykonujemy również kanały oddymiające, które skutecznie będą odprowadzać dym z miejsc kluczowych dla ewakuacji, czyli dróg ewakuacyjnych oraz klatek schodowych.

Wykonujemy je w nowoczesnym systemie PROMAT, czyli z zastosowaniem ognioochronnych płyt krzemianowo-wapniowych. Są to nowoczesne rozwiązania o wysokiej skuteczności. Dzięki nim powierzchnie takie jak ściany szachtowe, belki czy stropy mogą osiągać wysokie klasy odporności ogniowej. Rodzaj płyt dostosowujemy do tego, jaka jest zabudowa – na przykład zabudowy przeciwpożarowe koryt kablowych wykonujemy z zastosowaniem płyt PROMATECT w klasie EI 120.