Przepusty instalacyjne, kablowe i rurowe

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWYCH PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

GRUPA FIRE SAVE oferuje profesjonalne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie przeciwpożarowych przejść instalacyjnych przechodzących przez przegrody pożarowe. Od wielu lat bazujemy na produktach czołowych producentów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, takich jak: HILTI, PROMAT, MERCOR, CARBOLINE. Dokładamy wszelkich starań aby dostarczać Państwu wysokiej jakości produkty przeznaczone do biernych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Każdy produkt posiada unikalną specyfikę w celu zaoferowania odpowiedniego rozwiązania dla każdego projektu.

Kiedy należy wykonać zabezpieczenia ppoż. przejść instalacyjnych w oddzieleniach/przegrodach przeciwpożarowych?

Obowiązujące przepisy z zakresu ochrony ppoż. wymagają podziału budynku na strefy pożarowe oraz wydzielenia pożarowego takich pomieszczeń jak np. kotłownie, pom. wentylatorów, klatki schodowe oraz inne pom. techniczne. 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych kablowych lub rurowych przez ścianę oddzielenia pożarowego mają na celu nie dopuszczenie do rozprzestrzeniania się pożaru przez przejście instalacyjne.
Przepust instalacyjny powinien być wykonany w tej samej klasie odporności ogniowej co ściana oddzielenia ppoż.
Zgodnie z § 234 Warunków Technicznych 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

Rodzaje przejść instalacyjnych:

Zabezpieczenie przepustów rur palnych: PP, PVC, PE.
Przepusty rur niepalnych (stalowe, miedziane, żeliwne).
– rury niepalne w izolacji palnej;
– rury niepalne w izolacji niepalnej;
– rury niepalne bez izolacji.

Przepusty elektryczne
– przejścia o wielkości do 100 cm²
– przejścia o wielkości powyżej 100 cm²
– przejścia kabli w peszlach i rurkach PVC
Przepusty kombinowane – Przepusty przez które przechodzą razem rury palne, niepalne, kable, kanały wentylacyjne

Klasa odporności ogniowej przepustów instalacyjnych

Najważniejszym parametrem przejścia instalacyjnego jest jego klasa odporność ogniowej. Jest to parametr opisywany za pomocą oznaczeń, np.: EI120, rozwijając ten skrót:
E – Szczelność
I – Izolacyjność
120 (min) – czas, wyrażony w minutach jak długo dane zabezpieczenie ma stanowić ochronę w warunkach pożaru.

Na elementach oddzielenia przeciwpożarowego budynku znajdujemy opis np. REI60, REI120. W taki sposób mamy opisaną klasę odporności ogniowej przegrody, dla przejść przeciwpożarowych w takim elemencie wymaga się parametr EI. Tak wiec, dla przegrody o odporności ogniowej REI120, wymaga się wykonania przejść ppoż. o odporności EI120.

Jak nawiązać z nami współpracę?

KROK PIERWSZY – INWENTARYZACJA BUDYNKU

Inwentaryzacja przejść instalacyjnych , która będzie miała na celu określenie:
– ilości przepustów instalacyjnych,
– rodzaju przejść,
– lokalizacji przepustów,
– zakresu prac,

KROK DRUGI – DOBÓR PRODUKTÓW I DOSTAWA

Na tym etapie dobierzemy produkty do wykonania przepustów instalacyjnych oraz uzgodnimy koszty związane z realizacją zlecenia.

KROK TRZECI – REALIZACJA

Dzięki wyspecjalizowanej grupie pracowników, realizacja przejść instalacyjnych odbywa się sprawnie i zawsze na czas.

KROK CZWARTY – DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu zlecenia przekazujemy wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające sprawne odebranie budynku i oddanie go do użytkowania (oświadczenie z wykonanych prac, wykaz przepustów instalacyjnych oraz graficzny plan przedstawiający lokalizację przepustów instalacyjnych).