Przeglądy systemów oddymiania

Przeglądy systemów oddymiania Poznań - Piła klapy oddymiające serwis

System oddymiania grawitacyjnego

System oddymiania jest jednym z urządzeń przeciwpożarowych w budynku. Od jego sprawności zależy życie i zdrowie ludzi. Rolą tego systemu jest wyprowadzenie trujących spalin i dymu w sytuacji wystąpienia pożaru w budynku. Celem nadrzędnym jest ułatwienie ewakuacji ludzi oraz prowadzenie działań przez PSP.

Elementy budowy systemu oddymiania:

System oddymiania zostaje uruchomiony w momencie wybuchu pożaru. Dochodzi wówczas do automatycznego otwarcia klap dymowych (na dachu lub fasadzie budynku) lub okien wyposażonych w napęd. Wyzwolenie systemu następuje na podstawie alarmu czujek dymowych, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Umożliwia to odprowadzenie dymu na zewnątrz. System klap działa w połączeniu z odpowiednio zaprojektowanymi otworami napowietrzającymi umieszczonymi w dolnych partiach budynku. Aby ograniczyć rozprzestrzeniania się dymu montuje się dodatkowo kurtyny dymowe. Nad pracą całego systemu czuwa centrala DO lub SSP.

SYSTEM ODDYMIANIA – PROJEKT, MONTAŻ, SERWIS

A w naszej ofercie:

KROK PIERWSZY – PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA

Nasz zespół pomoże Ci szybkiej realizacji inwestycji. Zazwyczaj instalacje oddymiające montuje się:

Każdy projekt w/w budynkach zostaje uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

KROK DRUGI – DOBÓR URZĄDZEŃ I DOSTAWA

Na tym etapie pomożemy Ci dobrać najkorzystniejszy sprzęt pod względem jakościowym i cenowym.

KROK TRZECI – MONTAŻ SYSTEMU

Przedostatnim elementem jest montaż systemu oddymiania w Twoim obiekcie. Dzięki zgranej i pracowitej grupie naszych instalatorów prace związane z instalacją systemu odbywają się szybko i sprawnie. Podczas montażu dbamy o porządek w miejscu pracy i staramy się ograniczyć utrudnienia do minimum.

KROK CZWARTY – KONSERWACJA SYSTEMU ODDYMIANIA

Po zakończeniu instalacji systemu składającego się z centrali sterującej, przycisków oddymiania i przewietrzania, czujek dymu, okien oddymiających, klap oddymiających oraz drzwi ppoż., nasz przedstawiciel przeszkoli pracowników z obsługi systemu i dostarczy atrakcyjną ofertę dot. konserwacji systemu oddymiania w Państwa obiekcie.

Serwis i konserwacja systemu oddymiania są niezwykle ważne dla utrzymania instalacji w ciągłej sprawności i są również wymagane przez przepisy. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 109/2010 poz. 719), system oddymiania powinien być poddawany przeglądowi i konserwacji co najmniej raz w roku.

Czynności przeprowadzane podczas serwisu i konserwacji SO obejmują:

Grupa FIRE SAVE świadcząca usługi ppoż posiada m.in. autoryzację na wykonywanie montażu oraz serwis AFG. Po wykonaniu przeglądu u zleceniodawcy dostarczamy odpowiedni protokół z wykonanych prac oraz dokonanujemy wpis do książki urządzenia.