Przeglądy zbiorników przeciwpożarowych

Przeglądy zbiorników przeciwpożarowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów oraz zgodnie z obowiązującymi normami:

Zbiornik przeciwpożarowy ma zagwarantować zapas wody, która będzie potrzebna w razie potencjalnego pożaru. Aby zapewnienić bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu, który jest przez niego chroniony, należy dokonywać jego regularnych i dokładnych przeglądów.

Biorąc pod uwagę zapisy wymienionych wcześniej norm, należy przeprowadzać przeglądy:

I. Przeglądy roczne – rutynowa kontrola obejmująca ocenę stanu technicznego zbiornika, brak konieczności opróżniania zbiornika

II. Przeglądy 3-letnie – kontrola stanu technicznego – ślady korozji, brak konieczności opróżniania zbiornika (chyba, że znajdują się ślady korozji – wtedy należy je opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną)

III. Przeglądy 5-letnie – kontrola stanu technicznego – ślady korozji, brak konieczności opróżniania zbiornika (chyba, że znajdują się ślady korozji – wtedy należy je opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną)

IV. Przeglądy 10-letnie – zbiornik należy oczyścić i sprawdzić od wewnątrz – przegląd fabryczny, konieczne opróżnienie zbiornika

V. Przeglądy 15-letnie – zbiornik należy oczyścić i sprawdzić od wewnątrz – przegląd fabryczny, konieczne opróżnienie zbiornika

Przeglądu zbiornika ppoż. powinny wykonywać tylko osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Chodzi tu przede wszystkim o certyfikaty, które gwarantują, że osoba posiada pełne uprawnienia formalne, wiedzę i kompetencje, aby zrealizować taką usługę na wysokim poziomie.

Nasza firma posiada wykwalifikowane osoby do takiej usługi. Zapewniamy wysoki poziom, dokładność oraz terminowość. Zapraszamy!