Scenariusz rozwoju pożaru

Scenariusz rozwoju pożaru przeznaczony jest dla projektantów systemów sygnalizacji pożaru i instalacji w obiekcie. Scenariusz pozwala na zintegrowanie pracy urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji technicznych w jeden wspólny system. Podstawowym celem dokumentu jest stworzenie technicznych warunków wyodrębnienia i odizolowanie strefy pożarowej od pozostałej części budynku, a także ochrona dróg ewakuacyjnych wokół niego.

Scenariusz rozwoju pożaru zakłada dwustopniową organizację i uwzględnia:

Podstawą opracowania dokumentu jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego zgodnego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

W jakich obiektach wymagany jest scenariusz pożarowy?

W przypadku każdego nowo budowanego obiektu, który będzie wyposażony w system sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia przeciwpożarowe.

Scenariusz pożarowy nie ma żadnej prawnie określonej formy i jest indywidualnie dostosowany do konkretnego obiektu. Forma dokumentu i konkretne informacje zawarte w scenariuszu pożarowym są wynikowiem pracy i ustaleń między autorami scenariusza.

Informacje, które powinny znależć się w każdym scenariuszu pożarowym, niezależnie od parametrów i przeznaczenia obiektu:

Zlecając grupie FIRE SAVE zadanie wykonania scenariusza pożarowego dla swojego obiektu masz pewność, że otrzymujesz dokument sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jako czynni strażacy oraz inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego wykonamy scenariusz zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz operacyjną obejmującą znajomość występujących zagrożeń dla osób znajdujących się w budynku, jak i dla samego obiektu.