Projekty systemów sygnalizacji pożarowej

Projekty systemów sygnalizacji pożarowej Poznań - GFS Piła

System Sygnalizacji Pożaru – etap projektowy

Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożaru winien być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projektowanie systemu alarmu pożarowego wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej oraz stosowania się do ściśle określonych norm.

Dobór urządzeń detekcyjnych

Najważniejszym elementem, decydującym o efektywności systemu alarmu pożarowego jest dobór czujek (rozmieszczenie w obszarze chronionym i rodzaj pożaru jaki wykrywa).
Aby wybrać odpowiednią czujkę należy przeanalizować wiele czynników, takich jak:

Obszar budynku, który powinien być chroniony oraz rodzaj systemu przeciwpożarowego, wynikają z: przepisów, wymagań ubezpieczyciela lub efektem indywidualnych uzgodnień inwestora z projektantem.

Występujące zakresy ochrony:

Obszary nie wymagające ochrony:

 • Pomieszczenia chronione przez stałe urządzenia gaśnicze
 • Małe pomieszczenia sanitarne, jeżeli nie są w nich przetrzymywane materiały palne
 • Pionowe kanały wentylacyjne lub szyby bez otworów rewizyjnych o przekroju do 2m2 ze szczególnymi warunkami
 • Nie zadaszone rampy załadowcze
 • Nie wentylowane chłodnie spożywcze o kubaturze do 20m3
 • Przewody wentylacyjne, jeżeli wszystkie pomieszczenia przez które przechodzą przewody oraz centrala i kanał zbiorczy są nadzorowane czujkami
 • Pustki budowlane, w tym przestrzenie między stropem właściwym a podwieszanym oraz podłogą podniesioną i podłogą właściwą, jeżeli spełniają wszystkie poniższe warunki:
  – Wysokość do 0,8m
  – Obszary podzielone niepalnymi przegrodami o wymiarach maksymalnych 10×10 m
  – Wszystkie elementy ograniczające pomieszczenia są niepalne
  – Nie znajdują się w nich kable 230V ani instalacji bezpieczeństwa (odstępstwo gdy kable pożarowe wytrzymują działanie ognia przynajmniej przez 90 min
  – Gęstość obciążenia ogniowego do 25 MJ/m2

Rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP

Ręczne detektory alarmu pożarowego umieszcza się w miejscach łatwo dostępnych i dobrze widocznych:
 • Na wysokości 120-160 cm
 • Przy wyjściach na klatki schodowe i w przedsionkach
 • Na drogach ewakuacyjnych
 • Przy każdym wyjściu na otwartą przestrzeń
 • Przy hydrantach wewnętrznych i gaśnicach
 • W miejscach szczególnie niebezpiecznych pożarowo
 • Przy centrali systemu sygnalizacji pożaru, jeżeli centrala ma podłączenie do monitoringu straży pożarnej

Rozmieszczenie sygnalizatorów alarmowych akustycznych

W nadzorowanym budynku powinny być zainstalowane przynajmniej dwa sygnalizatory akustyczne, nawet jeżeli zalecany poziom dźwięku mógłby zostać osiągnięty za pomocą jednego sygnalizatora. Aby poziom dźwięku był wystarczający, najdalsze miejsce od sygnalizatora nie powinno być oddzielone więcej niż jednymi drzwiami. Zaleca się stosowanie większej ilości sygnalizatorów o niższym poziomie dźwięku, niż kilka o bardzo wysokim. Kable i mocowania kabli powinny zapewniać ciągłość przesyłu przez 30 minut w warunkach pożaru.

Poziom dźwięku:

 • min. 65 dB lub o 5dB więcej, w stosunku do poziomu hałasu, który może występować w pomieszczeniu przynajmniej przez 30 s.
 • min. 75dB, jeżeli ma obudzić osoby śpiące
 • poziom dźwięku nie może przekraczać 120dB w żadnym punkcie oddalonym przynajmniej 1m od sygnalizatora.

 

Należy pamiętać, że standardowo poziom dźwięku maleje o 6dB, z podwojeniem odległości od sygnalizatora.

Często zadawane pytania w temacie projektowania systemów sygnalizacji pożarowej:

System Sygnalizacji Pożaru - Dlaczego jest tak istotny?

Jest to kompleksowy system, który pełni kluczową rolę w wczesnym wykrywaniu i alarmowaniu o zagrożeniu pożarem. Istotność tego systemu nie może być przeceniana z wielu powodów.
1. Szybkie wykrywanie pożaru: Jednym z najważniejszych aspektów SSP jest jego zdolność do szybkiego wykrywania pożaru. Dzięki zaawansowanym czujnikom i detektorom, system może natychmiast reagować na nawet najmniejsze objawy pożaru, co umożliwia szybkie podjęcie działań ratunkowych i ewakuacyjnych.
2. Ostrzeżenie i ewakuacja: W momencie wykrycia pożaru, SSP automatycznie inicjuje alarm dźwiękowy i/lub wizualny, informując wszystkich obecnych o zagrożeniu. To ostrzeżenie jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku, minimalizując ryzyko obrażeń i strat w ludziach.
3. Ochrona mienia: Poza ochroną ludzkiego życia, SSP ma również istotne znaczenie dla ochrony mienia. Szybkie wykrycie pożaru pozwala na szybsze działania gaśnicze, co może ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i minimalizować szkody materialne.
4. Profesjonalna reakcja służb ratowniczych: SSP często jest powiązany z systemami monitorowania zewnętrznych służb ratowniczych, co umożliwia im szybką reakcję na zgłoszenie pożaru. To z kolei przyczynia się do skuteczniejszej kontroli sytuacji i minimalizacji szkód.

Co jaki okres czasu wykonujemy przegląd i konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej ?

Optymalny okres przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej może zależeć od kilku czynników.
Producenci systemów sygnalizacji pożarowej często określają optymalną częstotliwość przeglądów i konserwacji w instrukcjach obsługi. Ich zalecenia warto uwzględnić, aby zapewnić sprawne działanie systemu.
Wpływ na harmonogram przeglądów i konserwacji mają również warunki pracy i środowisko, w którym działa system sygnalizacji pożaru. Na przykład, w miejscach wilgotnych lub pylistych konieczne może być częstsze czyszczenie i sprawdzanie czujników i detektorów.
Jeśli system sygnalizacji pożarowej miał wcześniej problemy z działaniem lub wystąpiły awarie, może być konieczne zwiększenie częstotliwości przeglądów i konserwacji. W takich przypadkach należy również brać pod uwagę historię awarii przy ustalaniu optymalnego planu konserwacji.
Regularna konserwacja i przeglądy systemu sygnalizacji pożarowej pomagają nie tylko zapewnić, że system jest gotowy do działania w razie potrzeby, ale także mogą zapobiec poważnym awariom i zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Dlatego też warto inwestować w regularne utrzymanie systemu sygnalizacji pożarowej, aby mieć pewność, że spełnia on swoje zadanie w najwyższym stopniu skutecznie.

Nasi projektanci i instalatorzy posiadają niezbędną wiedzę popartą doświadczeniem. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących wykonania projektu i instalacji systemu sygnalizacji pożarowej skontaktuj się z nami:

Projekty systemów sygnalizacji pożarowej Poznań – Piła – Kontakt
Zapraszamy do kontaktu : Czarnków, Trzcianka, Złotów, Chodzież, Wałcz i okolice.