Kanały wentylacyjne i oddymiające

Bezpieczeństwo ludzi i mienia w budynkach na wypadek pożaru w głównej mierze zależy od użytych systemów oraz wykorzystanej wentylacji pożarowej.
Jednym z jej elementów są przewody oddymiające, które minimalizują oddziaływanie promieniowania cieplnego na pomieszczenie oraz stanowią system odprowadzenia dymu na zewnątrz, udrożniając strefy ewakuacyjne.

Instalacja wentylacji oddymiającej ma za zadanie niwelować dym z pomieszczenia oraz umożliwić stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu z dymem.

Typy przewodów kanałowych dzielą się na:

Instalacje wentylacyjne należy dopasować indywidualnie do konstrukcji budynku. Kanały powinny iść w różnych kierunkach, w zależności od przekroju – to zapewnia ich bezpieczną konstrukcję.