Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Przede wszystkim musi być opatrzony w szereg opisów – organizacyjnych oraz technicznych – środków ochrony przed wybuchem. Zawierać musi również wykaz wszystkich przestrzeni, które są zagrożone wybuchem. Dołączyć należy do niego także oświadczenie pracodawcy czy listę terminów dokonywania przeglądów środków ochrony. Ważne jest także określenie procedury jaka jest stosowana dla zabezpieczenia stanowiska pracy i bezpiecznego użytkowania go w przypadku wystąpienia zagrożenia. DZPW powinien być opracowany na podstawie wyników oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Jak przygotowujemy dokument DZPW?

Ostateczna wycena Oceny Zagrożenia Wybuchem jest składową kilku czynników. Aby w pełni zabezpieczyć obiekt oraz osoby w nim przebywające konieczne jest bardzo dokładne przygotowanie odpowiednich procedur zabezpieczających. Tworzymy je na podstawie Oceny Zagrożenia Wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, w szczególności biorąc pod uwagę lokalizację źródeł mogących zainicjować zapłon oraz intensywność atmosfery wybuchowej.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami i przekazania najważniejszych informacji na temat obiektu, który ma zostać poddany ocenie zagrożenia wybuchem. Dzięki informacjom, które od Państwa otrzymamy, będziemy mogli sporządzić szczegółową wycenę naszych usług związanych z wykluczeniem zagrożenia wybuchem.