Zabezpieczenie ppoż. tras kablowych

W jakim celu wykonuje się zabezpieczenie ppoż. pojedynczych kabli i tras kablowych?

Zabezpieczenie przeciwpożarowe tras kablowych ma na celu przedłużenie czasu działania instalacji elektrycznych zgodnie z wymaganiami klasy odporności pożarowej obiektu tak aby zapewniona została ciągłość dostawy energii elektrycznej do urządzeń bezpieczeństwa pożarowego w trakcie trwania pożaru. Potrzymanie dostaw energii przez zadaną ilość czasu ma zapewnić możliwość pracy urządzeń przeciwpożarowych przez określony okres czasu, tak aby zapewnić skuteczne powiadomienie użytkowników obiektu o zagrożeniu i ich bezpieczną ewakuację.

Innym powodem zabezpieczenia tras pożarowych jest ochrona dróg ewakuacyjnych przed ewentualnym zapłonem kabli gwałtownym wytworzeniem zadymienia na tej drodze. Palące się przewody kablowe wydzielają zarówno dym jak również gryzące trujące gazy. Kable to również doskonały materiał palny, który może skutecznie podsycać pożar stwarzając dodatkowe zagrożenie dla ludzi i obiektu.

Grupę FIRE SAVE tworzą inżynierowie pożarnictwa , którzy oprócz stosownego wykształcenia, mają obszerną wiedzą i wieloletnie doświadczenie w budowaniu kanałów zabezpieczających trasy kablowe.

W naszej pracy stosujemy się zarówno do przepisów Prawa Budowlanego, jak i ustaleń wynikających z aprobat technicznych. Właśnie te zbiory norm są kluczowe przy projektowaniu i montażu tras kablowych oraz ich zabudowy przeciwpożarowej.