Projekt systemu detekcji gazu

Odpowiedni projekt jest kluczowy pod względem skuteczności danego systemu – źle zaprojektowany spowoduje szybsze zużycie a nawet uszkodzenie czujników. Może również zdarzyć się sytuacja, w której czujniki te wskażą błędny odczyt lub wcale go nie podadzą w momencie, gdy dany gaz faktycznie będzie znajdował się w zabezpieczonym pomieszczeniu, co może doprowadzić do tragedii. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na właściwości danego gazu. Weźmy pod uwagę system detekcji gazu CO – czujniki (detektory) w tym przypadku muszą być umieszczone na wysokości ok. 1,8m ze względu na wspomniane wcześniej właściwości gazu – ma on gęstość zbliżoną do powietrza, ale również ze względu na drogę przenikania do organizmu człowieka przez układ oddechowy. Z kolei zasięg jednego detektora to maksymalnie 8m.

System detekcji gazu składa się z:

Odpowiednio dobrany, indywidualny projekt ma kluczowe znaczenie dla jego skuteczności. Każdy element wpływa na całość konstrukcji,dlatego tak ważne są warunki pracy detektorów, a ich montaż powinny przeprowadzić wyspecjalizowane jednostki. Zanim projekt zacznie realizację, osoba za niego odpowiedzialna uprzednio identyfikuje potencjalne zagrożenia w obiekcie, poznaje specyfikę firmy oraz jej pomieszczeń. Dzięki takiemu podejściu projekt systemu opracowany jest rzetelnie, w oparciu o konkretne informacje, zgodnie z normami i rozporządzeniami.

Po wykonaniu projektu przychodzi czas na instalację systemu, a obejmuje ona: montaż czujników (detektorów gazu), montaż sygnalizatorów, montaż wentylatora, montaż centrali, podłączenie elektryczne oraz korelację z systemi ppoż.

Poprawny montaż i regularne przeglądy techniczne zapewniają poprawność działania systemu i bezpieczeństwo użytkowników garaży i parkingów podziemnych – powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz w roku.