Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem przede wszystkim musi być opatrzony w szereg opisów – organizacyjnych oraz technicznych – środków ochrony przed wybuchem. Zawierać musi również wykaz wszystkich przestrzeni, które są zagrożone wybuchem. Dołączyć należy do niego także oświadczenie pracodawcy czy listę terminów dokonywania przeglądów środków ochrony. Ważne jest także określenie procedury jaka jest stosowana dla zabezpieczenia stanowiska pracy i bezpiecznego użytkowania go w przypadku wystąpienia zagrożenia. DZPW powinien być opracowany na podstawie wyników oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.

 

Jak przygotowujemy dokument DZPW?

  • Analizujemy obiekty, instalacje, procesy, miejsca pracy, w których może powstać atmosfera wybuchowa

  • Analizujemy stosowane substancje palne, ich właściwości fizyczne i chemiczne (laboratoryjnie określamy ich właściwości wybuchowe)

  • Wskazujemy przestrzenie zagrożonych wybuchem

  • Opisujemy metodykę i wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu

  • Doradzamy technicznie w zakresie organizacyjnych środków ochronnych i zastosowanych rozwiązań sprzętowych

  • Ujmujemy zasady koordynacji stosowania środków ochronnych, celów koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania

  • Określamy terminy dokonywania przeglądów stosowanych środków ochronnych

 

Ostateczna wycena Oceny Zagrożenia Wybuchem jest składową kilku czynników. Aby w pełni zabezpieczyć obiekt oraz osoby w nim przebywające konieczne jest bardzo dokładne przygotowanie odpowiednich procedur zabezpieczających. Tworzymy je na podstawie Oceny Zagrożenia Wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, w szczególności biorąc pod uwagę lokalizację źródeł mogących zainicjować zapłon oraz intensywność atmosfery wybuchowej.

 

Zachęcamy do skontaktowania się z nami i przekazania najważniejszych informacji na temat obiektu, który ma zostać poddany ocenie zagrożenia wybuchem. Dzięki informacjom, które od Państwa otrzymamy, będziemy mogli sporządzić szczegółową wycenę naszych usług związanych z wykluczeniem zagrożenia wybuchem.