Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Opinie dot. ochrony przeciwpożarowej stosuje się w różnych przypadkach, najczęściej problematycznych, w celu wyjaśnienia zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym i formalnego potwierdzenia ich na piśmie. W ustalonym zakresie i formie opinie odnoszą się do indywidualnych przypadków i rozwiązań w obiektach. Opinia stanowi pisemne potwierdzenie faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego, podpisane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie. Opinia może być wydana na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej lub tylko przedstawionej dokumentacji. Wydawane opinie odnoszą się do aktualnego stanu prawnego i wskazują konkretne przepisy jako podstawy prawne.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych