Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Scenariusz rozwoju pożaru przeznaczony jest dla projektantów systemów sygnalizacji pożaru i instalacji w obiekcie. Scenariusz pozwala na zintegrowanie pracy urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji technicznych w jeden wspólny system. Podstawowym celem dokumentu jest stworzenie technicznych warunków wyodrębnienia i odizolowanie strefy pożarowej od pozostałej części budynku, a także ochrona dróg ewakuacyjnych wokół niego. 

 

Scenariusz rozwoju pożaru zakłada dwustopniową organizację i uwzględnia: 

- wykrycie pożaru,

- wydzielenie strefy objętej pożarem,

- zaalarmowanie pracowników, 

- przygotowanie ewakuacji ludzi podczas pożaru, 

- zabezpieczenie mienia, 

- rozpoczęcie akcji gaśniczej przez personel obiektu. 

 vv.PNG

Podstawą opracowania dokumentu jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego zgodnego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 

 

W jakich obiektach wymagany jest scenariusz pożarowy?

W przypadku każdego nowo budowanego obiektu, który będzie wyposażony w system sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia przeciwpożarowe.   

 

Scenariusz pożarowy nie ma żadnej prawnie określonej formy i jest indywidualnie dostosowany do konkretnego obiektu. Forma dokumentu i konkretne informacje zawarte w scenariuszu pożarowym są wynikowiem pracy i ustaleń między autorami scenariusza.

 

Informacje, które powinny znależć się w każdym scenariuszu pożarowym, niezależnie od parametrów i przeznaczenia obiektu: 

- potencjalny poziom rozprzestrzeniania się pożaru (czas wydostania się ognia poza strefę pożarową),

- parametry pożaru (czas trwania, wielkość, prędkość rozprzestrzeniania się ognia i wydzielania się dymu),

- czas potrzebny na ewakuację osób przebywających w obiekcie,

- czas potrzebny na przyjazd jednostki gaśniczej oraz źródło pobrania wody,

- możliwe zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz potencjalne skutki pożaru, 

- opis  wszystkich elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych (np. oświetlenia awaryjnego, urządzeń gaśniczych). 

 

 

Zlecając grupie FIRE SAVE zadanie wykonania scenariusza pożarowego dla swojego obiektu masz pewność, że otrzymujesz dokument sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jako czynni strażacy oraz inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego wykonamy scenariusz zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz operacyjną obejmującą znajomość występujących zagrożeń dla osób znajdujących się w budynku, jak i dla samego obiektu.