Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

zdjecie nr 1System oddymiania grawitacyjnego

System oddymiania jest jednym z urządzeń przeciwpożarowych w budynku. Od jego sprawności zależy życie i zdrowie ludzi. Rolą tego systemu jest wyprowadzenie trujących spalin i dymu w sytuacji wystąpienia pożaru w budynku. Celem nadrzędnym jest ułatwienie ewakuacji ludzi oraz prowadzenie działań przez PSP.

System oddymiania zostaje uruchomiony w momencie wybuchu pożaru. Dochodzi wówczas do automatycznego otwarcia klap dymowych (na dachu lub fasadzie budynku) lub okien wyposażonych w napęd. Wyzwolenie systemu następuje na podstawie alarmu czujek dymowych, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Umożliwia to odprowadzenie dymu na zewnątrz. System klap działa w połączeniu z odpowiednio zaprojektowanymi otworami napowietrzającymi umieszczonymi w dolnych partiach budynku. Aby ograniczyć rozprzestrzeniania się dymu montuje się dodatkowo kurtyny dymowe. Nad pracą całego systemu czuwa centrala DO lub SSP.

Głównymi elementami systemu oddymiania są:

  • Centrala systemu oddymiania\
  • Klapy/okna oddymiające
  • Drzwi/okna napowietrzające
  • Drzwi i bramy przeciwpożarowe
  • Przycisk oddymiania
  • Czujka dymu

Nasza firma oferuje Państwu kompleksową usługę – projektowanie, montaż oraz serwis systemów oddymiania.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych