Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Przepisy prawa obowiązujące w Polsce nakładają na obiekty budowlane konieczność wydzielenia stref pożarowych bramami przeciwpożarowymi lub drzwiami przeciwpożarowymi wyposażonymi w samozamykacze. W dużej mierze utrudnia to komunikację, sprawność poruszania się po obiekcie, co skutkuje nagannym wręcz zachowaniem użytkowników poprzez blokowanie drzwi, np. klinem. W takim wypadku drzwi przeciwpożarowe przestają spełniać swoje zadanie. System zamknięć przeciwpożarowych ma za zadanie wyeliminować takie sytuacje i umożliwić skuteczne zamknięcie m. in. wspomnianych drzwi przeciwpożarowych.

 

System zamknięć ppoż. można aktywować na dwa sposoby:

  • Automatycznie – w momencie, gdy sygnał trafi do centrali z czujki dymowej/termicznej.

  • Ręcznie – z ręcznego przycisku alarmowego.

 

drzwi.jpg

 brama.jpgDrzwi przeciwpożarowe - wpływają szczególnie na zatrzymanie dymów i gazów pożarowych. Dzięki nim dym nie przedostaje się na drogi ewakuacyjne, co skutkuje podwyższeniem bezpieczeństwa w czasie pożaru. W zależności od klasy odporności pożarowej stosuje się drzwi przeciwpożarowe: * EI 120 dla klasy A; EI 60 dla klasy B/C; EI 30 dla klasy D/E. 

Bramy przeciwpożarowe - stosowane najczęściej w obiektach przemysłowych, magazynach i garażach. Bramy służą do zamknięć stref pożarowych i sterowane są najczęściej przy użyciu centralki systemu alarmowego. Podobnie jak drzwi pożarowe posiadają klasy odporności ogniowej EI 30, EI 60, EI 120 w zależności od klasy odporności pożarowej budynku. 

 

Oprócz drzwi i bram przeciwpożarowych w skład systemu zamknięć przeciwpożarowych wchodzą:

  • Centrala systemu zamknięć przeciwpożarowych

  • Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe

  • Czujki dymu

  • Przyciski zwalniające