Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Przepisy prawa obowiązujące w Polsce nakładają na obiekty budowlane konieczność wydzielenia stref pożarowych bramami przeciwpożarowymi lub drzwiami przeciwpożarowymi wyposażonymi w samozamykacze. W dużej mierze utrudnia to komunikację, sprawność poruszania się po obiekcie, co skutkuje nagannym wręcz zachowaniem użytkowników poprzez blokowanie drzwi, np. klinem. W takim wypadku drzwi przeciwpożarowe przestają spełniać swoje zadanie. System zamknięć przeciwpożarowych ma za zadanie wyeliminować takie sytuacje i umożliwić skuteczne zamknięcie m. in. wspomnianych drzwi przeciwpożarowych.

System zamknięć ppoż. można aktywować na dwa sposoby:

  • Automatycznie – w momencie, gdy sygnał trafi do centrali z czujki dymowej/termicznej.
  • Ręcznie – z ręcznego przycisku alarmowego.

W skład systemu zamknięć przeciwpożarowych wchodzą:

  • Centrala systemu zamknięć przeciwpożarowych
  • Drzwi i bramy przeciwpożarowe
  • Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe
  • Czujki dymu
  • Przyciski zwalniające

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych