Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

W jakim celu wykonuje się zabezpieczenie ppoż. pojedynczych kabli i tras kablowych?

 

 Zabezpieczenie przeciwpożarowe tras kablowych ma na celu przedłużenie czasu działania instalacji elektrycznych zgodnie z wymaganiami klasy odporności pożarowej     obiektu tak aby zapewniona została ciągłość dostawy energii elektrycznej do urządzeń bezpieczeństwa pożarowego w trakcie trwania pożaru. Potrzymanie dostaw   energii     przez zadaną ilość czasu ma zapewnić możliwość pracy urządzeń przeciwpożarowych przez określony okres czasu, tak aby zapewnić skuteczne powiadomienie     użytkowników obiektu o zagrożeniu i ich bezpieczną ewakuację. 

  aaa.jpgInnym powodem zabezpieczenia tras pożarowych jest ochrona dróg ewakuacyjnych przed ewentualnym zapłonem kabli gwałtownym wytworzeniem zadymienia na tej     drodze. Palące się przewody kablowe wydzielają zarówno dym jak również gryzące trujące gazy. Kable to również doskonały materiał palny, który może skutecznie     podsycać pożar stwarzając dodatkowe zagrożenie dla ludzi i obiektu.

 

 

Grupę FIRE SAVE tworzą inżynierowie pożarnictwa , którzy oprócz stosownego wykształcenia, mają obszerną wiedzą i wieloletnie doświadczenie w budowaniu kanałów zabezpieczających trasy kablowe.

 

W naszej pracy stosujemy się zarówno do przepisów Prawa Budowlanego, jak i ustaleń wynikających z aprobat technicznych. Właśnie te zbiory norm są kluczowe przy projektowaniu i montażu tras kablowych oraz ich zabudowy przeciwpożarowej.