Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

 

Przegląd systemu detekcji gazów wybuchowych

 

System detekcji gazów toksycznych i wybuchowych należy montować w każdym miejscu, gdzie istnieje ryzyko uwolnienia się tych substancji, tak aby zagwarantować wczesne wykrycie sytuacji awaryjnej. Systemy detekcji gazu służą wczesnemu wykryciu uwalniania się substancji niebezpiecznej i zapobieganiu groźnych dla zdrowia i życia sytuacji. Nasz zespół zajmuje się projektowaniem systemów po wcześniejszym zapoznaniu się z obiektem, procesem technologicznym oraz rodzajem występujących substancji niebezpiecznych.


detek.jpg

   Obiekty szczególnie narażone na występowanie gazów toksycznych:

  -Garaże i parkingi podziemne,

  -Kotłownie gazowe,

  -Hale ogrzewane promiennikowo,

 - Oczyszczalnie ścieków,

 - Stacje paliw.

 

  Aby stacjonarny system detekcji gazów pracował prawidłowo muszą być spełnione 4 podstawowe warunki:

 -Właściwy dobór urządzeń uwzględniający warunki panujące w monitorowanym obiekcie oraz potrzeby użytkowników,

 -Właściwy wybór miejsc instalowania detektorów,

 -Prawidłowe wykonanie instalacji systemu,

 -Prawidłowa, zgodna z instrukcją eksploatacja systemu.

 

 

Kto może wykonać konserwację systemu detekcji gazów?

Przegląd takiego systemu może wykonać osoba z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, która została przeszkolona u producenta danego systemu. Osoba powinna przedłożyć zaświadczenie uprawniające go do konserwacji danego systemu. Obsługujemy systemy detekcji gazów takich firm jak: GAZEX, DUOMASTER, ELPEG I INNE.

 

Nasz zespół świadczy usługę projektowania, instalacji oraz wykonuje przegląd i konserwacje systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych w garażach podziemnych oraz kotłowniach.. Posiadamy odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie z tego zakresu.

Zapraszamy do współpracy właścicieli obiektów usługowych oraz zarządców nieruchomości.