Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

System oddymiania grawitacyjnego 

System oddymiania jest jednym z urządzeń przeciwpożarowych w budynku. Od jego sprawności zależy życie i zdrowie ludzi. Rolą tego systemu jest wyprowadzenie trujących spalin i dymu w sytuacji wystąpienia pożaru w budynku. Celem nadrzędnym jest ułatwienie ewakuacji ludzi oraz prowadzenie działań przez PSP.

 

 

Elementy budowy systemu oddymiania:

 • centrale oddymiania,

 • czujniki dymu,

 • przyciski oddymiania,

 • systemy napędów,

 • kurtyny dymowe,

 • okna oddymiające,

 • klapy oddymiające.

 

System oddymiania zostaje uruchomiony w momencie wybuchu pożaru. Dochodzi wówczas do automatycznego otwarcia klap dymowych (na dachu lub fasadzie budynku) lub okien wyposażonych w napęd. Wyzwolenie systemu następuje na podstawie alarmu czujek dymowych, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Umożliwia to odprowadzenie dymu na zewnątrz. System klap działa w połączeniu z odpowiednio zaprojektowanymi otworami napowietrzającymi umieszczonymi w dolnych partiach budynku. Aby ograniczyć rozprzestrzeniania się dymu montuje się dodatkowo kurtyny dymowe. Nad pracą całego systemu czuwa centrala DO lub SSP.

 

 

 

SYSTEM ODDYMIANIA – PROJEKT, MONTAŻ, SERWIS

A w naszej ofercie:

 • projekt systemu oddymiania uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

 • dostarczyć niezbędną automatykę sterującą z pozostałymi elementami systemu oddymiania: centralę oddymiania, przyciski oddymiania, czujki, okna oddymiające lub klapy dymowe,

 • zainstalujemy i uruchomimy system,

 • dostarczymy niezbędną dokumentację wraz z protokołami odbiorczymi,

 • zaproponujemy współpracę dotyczącą konserwacji SO.

 

KROK PIERWSZY – PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA

Nasz zespół pomoże Ci szybkiej realizacji inwestycji. Zazwyczaj instalacje oddymiające montuje się:

 • na klatkach schodowych – budynki użyteczności publicznej,

 • poziomych drogach ewakuacyjnych – budynki użyteczności publicznej,

 • magazynach wysokiego składowania – budynki produkcyjno-magazynowe,

każdy projekt w/w budynkach zostaje uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

KROK DRUGI – DOBÓR URZĄDZEŃ I DOSTAWA

Na tym etapie pomożemy Ci dobrać najkorzystniejszy sprzęt pod względem jakościowym i cenowym.

 

KROK TRZECI – MONTAŻ SYSTEMU

Przedostatnim elementem jest montaż systemu oddymiania w Twoim obiekcie.

Dzięki zgranej i pracowitej grupie naszych instalatorów prace związane z instalacją systemu odbywają się szybko i sprawnie. Podczas montażu dbamy o porządek w miejscu pracy i staramy się ograniczyć utrudnienia do minimum.

 

KROK CZWARTY – KONSERWACJA SYSTEMU ODDYMIANIA

Po zakończeniu instalacji systemu składającego się z centrali sterującej, przycisków oddymiania i przewietrzania, czujek dymu, okien oddymiających, klap oddymiających oraz drzwi ppoż., nasz przedstawiciel przeszkoli pracowników z obsługi systemu i  dostarczy atrakcyjną ofertę dot. konserwacji systemu oddymiania w Państwa obiekcie.

 

Serwis i konserwacja systemu oddymiania są niezwykle ważne dla utrzymania instalacji w ciągłej sprawności i są również wymagane przez przepisy. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 109/2010 poz. 719), system oddymiania powinien być poddawany przeglądowi i konserwacji co najmniej raz w roku.

 

Czynności przeprowadzane podczas serwisu i konserwacji SO obejmują:
• Testowanie działania centrali, 
• Sprawdzanie poprawności komunikatów wychodzących, 
• Kontrolę zamocowania elementów detekcji, przycisków, siłowników, klap,
• Symulację zadymienia czujek i wywołanie stanu alarmowego przy użyciu przycisku, 

• Sprawdzanie zasilania z sieci oraz zasilania awaryjnego,

• Kontrolę szczelności klap, drzwi, okien,
• Kontrolę ciągłości i połączenia przewodów linii dozorowych i wyjściowych.
• Sporządzenie protokołu przeglądu.

 

Grupa FIRE SAVE świadcząca usługi ppoż posiada m.in. autoryzację na wykonywanie montażu oraz serwis AFG.

Po wykonaniu przeglądu u zleceniodawcy dostarczamy odpowiedni protokół z wykonanych prac oraz dokonanujemy wpis do książki urządzenia.