Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

System oddymiania grawitacyjnego - Przeglądy systemów oddymiania Poznań - Piła klapy oddymiające serwis

System oddymiania jest jednym z urządzeń przeciwpożarowych w budynku. Od jego sprawności zależy życie i zdrowie ludzi. Rolą tego systemu jest wyprowadzenie trujących spalin i dymu w sytuacji wystąpienia pożaru w budynku. Celem nadrzędnym jest ułatwienie ewakuacji ludzi oraz prowadzenie działań przez PSP.

System oddymiania zostaje uruchomiony w momencie wybuchu pożaru. Dochodzi wówczas do automatycznego otwarcia klap dymowych (na dachu lub fasadzie budynku) lub okien wyposażonych w napęd. Wyzwolenie systemu następuje na podstawie alarmu czujek dymowych, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Umożliwia to odprowadzenie dymu na zewnątrz. System klap działa w połączeniu z odpowiednio zaprojektowanymi otworami napowietrzającymi umieszczonymi w dolnych partiach budynku. Aby ograniczyć rozprzestrzeniania się dymu montuje się dodatkowo kurtyny dymowe. Nad pracą całego systemu czuwa centrala DO lub SSP.

SYSTEM ODDYMIANIA – PROJEKT, MONTAŻ, SERWIS

Możemy wykonać dla Państwa:

  • projekt systemu oddymiania uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • dostarczyć niezbędną automatykę sterującą z pozostałymi elementami systemu oddymiania: centralę oddymiania, przyciski oddymiania, czujki, okna oddymiające lub klapy dymowe,
  • zainstalujemy i uruchomimy system,
  • dostarczymy niezbędną dokumentację wraz z protokołami odbiorczymi,
  • zaproponujemy współpracę dotyczącą konserwacji SO,

KROK PIERWSZY – PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA

Nasz zespół pomoże Ci szybkiej realizacji inwestycji. Zazwyczaj instalacje oddymiające montuje się:

  • na klatkach schodowych – budynki użyteczności publicznej,
  • poziomych drogach ewakuacyjnych – budynki użyteczności publicznej,
  • magazynach wysokiego składowania – budynki produkcyjno-magazynowe,

każdy projekt w/w budynkach zostaje uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

KROK DRUGI – DOBÓR URZĄDZEŃ I DOSTAWA

Na tym etapie pomożemy Ci dobrać najkorzystniejszy sprzęt pod względem jakościowym i cenowym.

KROK TRZECI – MONTAŻ SYSTEMU

Przedostatnim elementem jest montaż systemu oddymiania w Twoim obiekcie.

Dzięki zgranej i pracowitej grupie naszych instalatorów prace związane z instalacją systemu odbywają się szybko i sprawnie. Podczas montażu dbamy o porządek w miejscu pracy i staramy się ograniczyć utrudnienia do minimum.

KROK CZWARTY – KONSERWACJA SYSTEMU ODDYMIANIA

Po zakończeniu instalacji systemu składającego się z centrali sterującej, przycisków oddymiania i przewietrzania, czujek dymu, okien oddymiających, klap oddymiających oraz drzwi ppoż., nasz przedstawiciel przeszkoli pracowników z obsługi systemu i  dostarczy atrakcyjną ofertę dot. konserwacji systemu oddymiania w Państwa obiekcie.

Konserwację systemu oddymiania należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

Grupa FIRE SAVE świadcząca usługi ppoż posiada m.in. autoryzację na wykonywanie montażu oraz serwis AFG
Po wykonaniu przeglądu u Zleceniodawcy dostarczamy odpowiedni protokół z wykonanych prac oraz dokonanujemy wpis do książki urządzenia.

Sprawdź - Przeglądy i serwis systemów oddymiania Poznań - Piła klapy oddymiające

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych