Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej

Konserwację systemu ppoż. należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Konserwację systemu ppoż. należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

W przypadku zaniechania wykonywania przeglądów, firmy ubezpieczeniowe mogą zmniejszyć bądź nawet odstąpić od wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone powstałym pożarem!

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych