Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Przeglądy zbiorników przeciwpożarowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów oraz zgodnie z obowiązującymi normami:

  • PN-EN 12485 – wszystkie rodzaje zbiorników: przeglądy roczne, 3-letnie oraz 10-letnie
  • VdS 4001 – wszystkie rodzaje zbiorników: przeglądy 5-letnie oraz 15-letnie
  • NFPA 25 – zbiorniki stalowe: przeglądy 3-letnie, zbiorniki inne niż stalowe: przeglądy 5-letnie

Biorąc pod uwagę zapisy wymienionych wcześniej norm, należy przeprowadzać:

I. Przeglądy roczne – rutynowa kontrola obejmująca ocenę stanu technicznego zbiornika, brak konieczności opróżniania zbiornika

II. Przeglądy 3-letnie – kontrola stanu technicznego - ślady korozji, brak konieczności opróżniania zbiornika (chyba, że znajdują się ślady korozji – wtedy należy je opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną)

III. Przeglądy 5-letnie – kontrola stanu technicznego - ślady korozji, brak konieczności opróżniania zbiornika (chyba, że znajdują się ślady korozji – wtedy należy je opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną)

IV. Przeglądy 10-letnie – zbiornik należy oczyścić i sprawdzić od wewnątrz – przegląd fabryczny, konieczne opróżnienie zbiornika

V. Przeglądy 15-letnie – zbiornik należy oczyścić i sprawdzić od wewnątrz – przegląd fabryczny, konieczne opróżnienie zbiornika

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych