Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

System Sygnalizacji Pożaru – etap projektowy

Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożaru winien być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projektowanie systemu alarmu pożarowego wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej oraz stosowania się do ściśle określonych norm.

Dobór urządzeń detekcyjnych

Najważniejszym elementem, decydującym o efektywności systemu alarmu pożarowego jest dobór czujek (rozmieszczenie w obszarze chronionym i rodzaj pożaru jaki wykrywa).

Aby wybrać odpowiednią czujkę należy przeanalizować wiele czynników, takich jak:

 • Prawdopodobne źródło pożaru i jego rozwój w początkowej fazie
 • Potencjalne źródła fałszywych alarmów
 • Wpływ warunków środowiska i otoczenia na zdolności detekcyjne czujki
 • Przeznaczenie budynku
 • Ewentualne straty pożarowe, zagrożenie życia ludzkiego czy tylko straty materialne
 • Wysokość chronionego pomieszczenia
 • Wymagany maksymalny czas detekcji

Obszar budynku, który powinien być chroniony oraz rodzaj systemu przeciwpożarowego, wynikają z: przepisów, wymagań ubezpieczyciela lub efektem indywidualnych uzgodnień inwestora z projektantem.

Występujące zakresy ochrony

 • Ochrona całkowita: wszystkich części budynku- najczęściej praktykowana
 • Ochrona strefowa: jedna lub kilka wybranych stref pożarowych
 • Ochrona dróg ewakuacyjnych: zabezpieczenie wyłącznie dróg ewakuacyjnych
 • Ochrona miejscowa: podwyższenie miejscowo stopnia ochrony w stosunku do pozostałych pomieszczeń
 • Ochrona wyposażenia: wybrane urządzenia lub maszyny
 • Ochrona nieautomatyczna: wykorzystuje tylko ręczne ostrzegacze pożarowe

Obszary nie wymagające ochrony

 • Pomieszczenia chronione przez stałe urządzenia gaśnicze
 • Małe pomieszczenia sanitarne, jeżeli nie są w nich przetrzymywane materiały palne
 • Pionowe kanały wentylacyjne lub szyby bez otworów rewizyjnych o przekroju do 2m2 ze szczególnymi warunkami
 • Nie zadaszone rampy załadowcze
 • Nie wentylowane chłodnie spożywcze o kubaturze do 20m3
 • Przewody wentylacyjne, jeżeli wszystkie pomieszczenia przez które przechodzą przewody oraz centrala i kanał zbiorczy są nadzorowane czujkami
 • Pustki budowlane, w tym przestrzenie między stropem właściwym a podwieszanym oraz podłogą podniesioną i podłogą właściwą, jeżeli spełniają wszystkie poniższe warunki:
  - Wysokość do 0,8m
  - Obszary podzielone niepalnymi przegrodami o wymiarach maksymalnych 10×10 m
  - Wszystkie elementy ograniczające pomieszczenia są niepalne
  - Nie znajdują się w nich kable 230V ani instalacji bezpieczeństwa (odstępstwo gdy kable pożarowe wytrzymują działanie ognia przynajmniej przez 90 min
  - Gęstość obciążenia ogniowego do 25 MJ/m2

Rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP

Ręczne detektory alarmu pożarowego umieszcza się w miejscach łatwo dostępnych i dobrze widocznych:

 • Na wysokości 120-160 cm
 • Przy wyjściach na klatki schodowe i w przedsionkach
 • Na drogach ewakuacyjnych
 • Przy każdym wyjściu na otwartą przestrzeń
 • Przy hydrantach wewnętrznych i gaśnicach
 • W miejscach szczególnie niebezpiecznych pożarowo
 • Przy centrali systemu sygnalizacji pożaru, jeżeli centrala ma podłączenie do monitoringu straży pożarnej

Rozmieszczenie sygnalizatorów alarmowych akustycznych

W nadzorowanym budynku powinny być zainstalowane przynajmniej dwa sygnalizatory akustyczne, nawet jeżeli zalecany poziom dźwięku mógłby zostać osiągnięty za pomocą jednego sygnalizatora. Aby poziom dźwięku był wystarczający, najdalsze miejsce od sygnalizatora nie powinno być oddzielone więcej niż jednymi drzwiami. Zaleca się stosowanie większej ilości sygnalizatorów o niższym poziomie dźwięku, niż kilka o bardzo wysokim. Kable i mocowania kabli powinny zapewniać ciągłość przesyłu przez 30 minut w warunkach pożaru.

Poziom dźwięku:

 • min. 65 dB lub o 5dB więcej, w stosunku do poziomu hałasu, który może występować w pomieszczeniu przynajmniej przez 30 s.
 • min. 75dB, jeżeli ma obudzić osoby śpiące
 • poziom dźwięku nie może przekraczać 120dB w żadnym punkcie oddalonym przynajmniej 1m od sygnalizatora.

Należy pamiętać, że standardowo poziom dźwięku maleje o 6dB, z podwojeniem odległości od sygnalizatora.

Nasi projektanci i instalatorzy posiadają niezbędną wiedzę popartą doświadczeniem. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących wykonania projektu i instalacji systemu sygnalizacji pożarowej skontaktuj się z nami:

Projekty systemów sygnalizacji pożarowej Poznań - Piła - Kontakt

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych