INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Oświetlenie awaryjne stosowane jest podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Jego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa podczas sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. 

Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlać drogę dla sprawnego i bezpiecznego wyjścia z budynku w przypadku awarii oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne musi spełniać kryteria i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172

 Zarówno oświetlenie awaryjne, jak i ewakuacyjne powinno spełniać następujące wymagania: 

– oświetlać oznakowania ewakuacyjne, 

– oświetlać drogi ewakuacyjne,

– zapewnić widoczność sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się wzdłuż drogi ewakuacyjnej, 

– uruchomić się podczas zaniku oświetlenia podstawowego. 

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych dzieli się na: 

– oświetlenie podstawowe,

– oświetlenie ewakuacyjne,

– oświetlenie awaryjne,

– znaki ewakuacyjne.